Gezocht: Gastvrouwen/-heren

Steeds meer buurtbewoners bezoeken de huiskamers van de dorpshuizen in Laarbeek, Beek en Donk, Lieshout en Mariahout. Om hen welkom te heten, zoeken Stichting Dorpshuizen Laarbeek en de LEVgroep vrijwillige gastvrouwen of gastheren.